Bu 10 surəni oxumaq 10 çətinliyi aradan aparan xasiyyətə malikdirlər:

1-Fatihə surəsini oxumaq Allahın qəzəbəini söndürər. 2-Yasin surəsini oxumaq qiyamətdə insanın sussuzluq əzabını aradan aparar. 3-Duxan surəsini oxumaq Qiyamətin qorxu və vəhşətini aradan aparar. 4-Vaqiə surəsini oxumaq insandan fəqirlik və çarəsizliyi uzaqlaşdırar. 5-Mülk surəsini oxumaq insandan qəbir əzabını uzaqlaşdırar. 6-Kövsər surəsini oxumaq insandan düşmənlərin kinini uzaqlaşdırar. 7-Kafirun surəsini oxumaq insandan ölüm anındakı gələcək küfrü uzaqlaşdırar. 8-İxlas (Tövhid) surəsini oxumaq insandan iki üzlülüyü və səmimiyyətsizliyi uzaqlaşdırar, 9-Fələq surəsini oxumaq insandan paxılların həsədini uzaqlaşdırar. 10-Nas surəsini oxumaq insandan vəsvəsəni uzaqlaşdırar.

baxılma sayı: 794