Müsəlman üçün 4 vacib, ondan da daha əsas 4 vacib olanlar!!

Bir şəxs İmam Əli (ə) deyir. sizə 4 sualım var. həzrət buyurdu. 40 sualın olsada buyur soruş. 1-Dedi: Vacib nədir? vacibdən də vacib nədir? 2-Yaxın nədir? və ən yaxın nədir? 3-Qəribə nədir, və qəribədəndə qəribə nədir? 4-çətin nədir və ən çətin nədir? Həzrət cavab verdi. 1-Allaha itaet etmək vacibdir, ondanda vacibi günahı tərk etməkdir. 2-Qiyamət yaxındır, ondanda yaxını ölümdür. 3-Dünya qəribədir, ondan da qəribəsi dünyaya bağlanmaqdır. 4-Qəbr əzabı çətindir, ondan da çətini azuqəsiz dünyadan getməkdir. "Nəsayih" səh 213

baxılma sayı: 856