Namazla Cihadın oxşar cəhətləri

Namazla Cihadın oxşar cəhətləri vardır. İbarətdirlər: 

1-Cihad etmək düşmənə qələbə çalmaq yoludur, namaz isə daxili düşmənə (nəfsə) qələbə çatmaq vasitəsidir. 

2-Cihad etmək üçün vasitə və köməkçilərə ehtiyac var, camaat namazı cihada oxşardır bu yollarla ki imam camaat yol göstərən, namaz qılan şəxs nəfs və şeytanla mübarizə üçün yola düşən mömindir. 

3-Cihadla mömin dünya malından qənimətlər əldə edər, namazla isə mömin şəxs şeytan və nəfsinə qələbə  çalmaqla İlahi savabları qazanıb Allaha yaxınlaşır. Namazın sirləri kitabı, səh: 92

baxılma sayı: 752