Cəfəri məktəbinə görə namazda edilməsi haram olan şeylər

Namazda Haram

Namaz qılan şəxs təkbirətül-ehramı deyərək namaza başlayandan qurtarana qədər bəzi işlər ona haram olur. Əgər namaz halında onların birini etsə namazı batildir. O cümlədən:

1) Danışmaq, bilərəkdən, mənası olan iki hərf; 
2) Gülmək, bilərəkdən, uca səslə; 

3) Ağlamaq, dünya işləri üçün, uca səslə; 
4) Üzü qiblədən başqa tərəfə döndərmək; 

5) Yemək və içmək; 
6) Namazın surətini (formasını) pozmaq; 

7) Namazın rükünlərini azaltmaq və ya çoxaltmaq. Rükun olmayan yerlərdə əgər bilərəkdən edərsə batil, səhvən edərsə səhihdir. 
8) İki və üç rükətli namazlarda birinci və ikinci rükətlərdə şəkk edərsə; 

9) Namazın şərtlərini aradan aparan şeylər; 
10) Dəstəmazın aradan getməsi; 

11) Əlini əlinin üstünə qoyma; 
12) Həmddən sonra "Amin" demək. 

 

baxılma sayı: 799