Tasua günü Kərbəlada hansı tarixi hadisələr baş verdi?

 Tasua günü Kərbəlada olanlar:  
1. İmam Hüseynin (ə) xeymələrinin mühasirəyə alınması
2. Şümrün əmannaməsinin həzrət Abbas tərəfindən (ə) rədd olunması
3. İmam Hüseyn (ə) tərəfindən müharibənin təxirə salınması istəyi
4. İmam Hüseynin (ə) (düşmənlərə) xitabı
5. İmam Hüseyn (ə)  xeymələrinin ətrafında xəndəklərin qazılması
6. Şəhadət qüslü

baxılma sayı: 872