Namazda şəriətin 11 göstərişinə diqqət etmək vacibdir.

Namazın vacib əməlləri 11-dir:

1-Niyyət, yəni namaz başlayarkən hansı namazı qıldığını müəyyən etmək zəruridir.

2-Təkbirətul-ehram, (yəni namazın əvvəlində “Allahu əkbər” demək),

3-Qiyam (Həmd və ixlas surələrini oxuyarkən ayaq üstə dayanmaq, xəstəlik maneə olmasa),

4-Qiraət, yəni həmd və ixlası (və ya ixlasın yerinə başqa surəni düzgün oxumaq).

5-Rüku, Yəni qiyam halından sonra əllərin dizə çatacaq qədər əyilmək.

6-Səcdə, rukudan durandan sonra bədənin 7 üzvünü yerə vurmaq, alını isə torpağa.

7-Zikr, yəni Namazın hər bir halətində şəriətdə müəyyən olan duaları və Allaha mədhləri demək.

8-Təşəhhüd, namazın ikinci, dördüncü və şam namazında 3 cü rəkətində xüsusi qiraəti oxumaq.

9-Salam, namazı sona çatdıranda təşəhhüddən sonra 3 salamları demək.

10-Tərtib, Yəni namazın hər formasını öz yerində demək. Misal üçün səcdələr rukudan öncə olmaz.

11-Muvalat (yəni namazın hissələrini dalbadal, fasiləsiz demək).

baxılma sayı: 866