Namazı mənəvi kamilliklə qılsan xüsusi səslər eşidərsən!

Mərhum Tənkabəni "Qisəsul-uləma" adlı kitab yazmışdır. Həmin kitabda atasının tərcümeyi-halında yazır: "Bir gecə ağlamaq səsi məni yuxudan ayıltdı. Oyanıb atamın namaz üstə bərk ağlamasını gördüm. Ondan nə üçün ağlamasını soruşdum. Amma demədi. Mənim çox təkidimdən sonra dedi: "Əgər mən ölənə qədər heç kimə deməyəcəyini söz versən, deyərəm. Mən atama söz verdikdən sonra dedi: "Mən namaz qılırdım. Birdən evin bir küncündən səs eşitdim ki, deyirdi: "Ey əməl edən alim!" 

Bəli, insan gərək alim ola, özü də elminə əməl edə..

baxılma sayı: 762