Hər gün zikr olaraq bu ayəni oxu ehtiyacını Allah düzəltsin!

  Heç nəyə ehtiyacın olmaz, bütün hacətlərin yerinə yetər

“Camiul əd’iyə” kitabında rəvayət olunmuşdur ki, kim sübh namazından sonra heç bir söhbət etmədən 7 dəfə Bəqərə surəsinin 137-ci ayəsini oxusa Allah həmin gün onun bütün işlərini düzəldər. Kim bu ayəni bütün vacib namazlardan sonra oxusa heç nəyə ehtiyacı olmaz və bütün hacətləri yerinə yetər:
《Fə səyəkfiikəhumullaah, və huvəs səmii”ul ”aliim》
Allah sənə (tezliklə sənin intiqamını) onlardan (almağa) kifayət edər. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir.

baxılma sayı: 855