Kimlərə oruc tutmaq vacib deyildir?

Dörd təbəqədən olan adamlar oruc tutmaya bilərlər; onlar həm qəza orucundan, həm də kəffarədən azaddırlar: 

a) Həddi-büluğa çatmamış uşaqlar; 
b) Psixi cəhətdən qeyri-normal şəxslər; 
c) Qocalıb əldən düşmüş şəxslər; 
d) Aclıq və susuzluğa heç cür tab etməyən daimi xəstələr. 

baxılma sayı: 829