Belə tərbiyə alan insan cürət etməz ki, halal olmayan pulu yesin!

Halal ruzisindən özünə cəza təyin etdi və cərimə ödədi. 

Elmi hövzələrin birində nəfsinə sahib olan bir ruhaninin tələbələr üçün qoyduğu bir qayda var idi. Tələbələr stipendiyalarını alan zaman hövzəyə bir sandıq qoyulardı. Tələbələr də sıraya düzülüb aldıqları az miqdarda bu pulun bir hissəsini paketə qoyar və həmin sandığa atardılar. Sonra hövzənin müdiri bu paketləri toplayar və onları oxuyardı.

Misal üçün paketlərin birində belə yazılardı: “Keçən ay dərs zamanı mən 6 gün dərsə gəlməmişəm. Ona görə də həmin günlərdə dərs oxumamışam. Bu məbləğ həmin 6 günün məbləğidir ki, mənim üçün halal deyildir. Ona görə də onu sandığa qaytarıram”.

Bu İlahi insan tələbələrin nəfsinə elə təsirlər qoymuşdu ki, həqiqi insanların yetişməsinə gətirib çıxartmışdı. Bu gün cəmiyyətdə çox sayda insanları görmək olur ki, aldıqları maaşın bəzi hissəsi şübhəlidir, halal deyildir. Ancaq ona diqqət göstərmirlər. Çünki agahlıqları yoxdur və bu tərbiyəni almayıblar. Ona görə də insan özünü cavanlıqdan tərbiyə etməlidir ki, həyatında bu haram pula görə çətinliyə düşməsin. Əgər insanlar Qiyaməti qəbul edirlərsə, gərək bu ayəni də qəbul etsinlər. “Hər kim bir zərrə ağırlığında yaxşı iş görmüşsə, onu(n qarşılığını, yaxud eyni ilə təcəssümünü) görəcəkdir. Və hər kim bir zərrə ağırlığında pis iş görmüşsə, onu görəcəkdir”. (“Zəlzələ” 7-8).

Belə bir insan cürət etməz ki, halal olmayan pulunu ailəsi üçün xərcləsin./Deyerler.

baxılma sayı: 791