Haram və Vacib oruclar hansılardır?

Vacib oruclar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Ramazan ayının orucu;

2. Kəffarə orucu;

3. Qəza orucu;

4. Nəzir, əhd və and orucu;

5. Oruc tutmaq üçün muzd alan şəxsin orucu;

6. E`tikafın (məsciddə yerinə yetirilən üç günlük ibadət) üçüncü gününün orucu;

7. Təməttö həccində qurbanlıq əvəzi üçün tutulan oruc.

Haram oruclar

Haram oruclar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Qurban bayramı günü tutulan oruc;

2. Fitr bayramı günü tutulan oruc;

3. Minada olan şəxs üçün təşriq günlərinin orucu;

4. Ramazan niyyəti ilə şəkk gününün orucu (bilinmir şə`banın axırıdır, ya ramazanın əvvəli)

5. Susmaq orucu;

6. Gecə-gündüz tutulan oruc;

7. Qadının ərin hüquqları ilə zidd olan müstəhəb orucu;

8. Övladın ata-ananın əziyyətinə, narahatlığına səbəb olan müstəhəb orucu;

9. Xəstə şəxsin, orucun zərərli olduğu şəxsin tutduğu oruc;

10. Müsafirin orucu (səfərə gedən şəxs, istisna olmuş yerlərdən başqa)./ramazan.313news

baxılma sayı: 1039