Qunut duaları (zikrləri)

Namazın qunutunda oxunması icazəli olan dualardan:

1-"Allahummə inna nəstəinukə və nəstağfirukə və nəstəhdik. Və nüminü bikə və nətübü iləyk. Və nətəvəkkəlü aləykə və nüsni aləykəl – hayra külləhü nəşkürükə və la nəkfürükə və nahləu və nətrükü mən yefçürük”.

* * * * *

Allahım! Səndən kömək istəyirik, günahlrımızı bağışlamanı istəyirik, razı olduğun şeylərə hidayət etməni istəyirik. Sənə inanırıq, Sənə tövbə edirik, Sənə etibar edirik.
Bizə verdiyin bütün nemətləri bilərək Səni xeyir ilə mədh edirik, təərifləyirik. Sənə şükür edirik. Heç bir nemətini inkar etmir və onları başqaından bilmirik. Nemətini inkar edən və Sənə qarşı gələni atırıq (qəbul etmirik).

* * * * *

2-"Allahümmə iyyakə na büdü və ləkə nüsalli və nəscüdü və iləykə nəsa və naxfidü nərcü rahmətəkə və naxşa azabəkə innə azabəkə bilküffari mülhik”.

Allahım! Biz yalnız Səni eşidirik. Namazı yalnız Sənin üçün qılırıq, ancaq Sənə səcdə edirik. Yalnız Sənə doğru gəlir və Sənə yaxınlaşdıracaq şeyləri qazanmağa çalışırıq. İbadətləri sevinclə edirik. Rəhmətinin davamını və çoxalmasını istəyirik. Əzabından qorxuruq, şübhəsiz Sənin əzabın imansız və şübhəsizlərə aiddir./asiqem-huseyne. 

baxılma sayı: 997