Şükür səcdəsi- zikr və duaları

Şükür səcdəsinin duaları çox oldugundan biz burada onların bir neçəsinə işarə edəcəyik:
1. Rəvayət olunmuşdur ki, şükür səcdəsi etmək istəsən yüz dəfə şükrən şükrən de. Ya da yüz dəfə əfvən əfvən de.

2. Rəvayətlərdə nəql olunmuşdur ki, bəndənin Allah taalaya ən yaxın halı, onun səcdədə olan vaxtıdır.

Səcdəyə getdikdə de:

Ya rəbbəl-ərbabi və ya məlikəl-muluti və ya səyyidəs-əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.

Sonra hacətlərini isdəyib de: 
Fəinni əbdukə nasiyəti fi qəbzətik.

3. Aşağıdakı duanı oxu: 
Subhanəkə Allahummə əntə rəbbi həqqən həqqən səcədtu ləkə ya rəbbi təəbbudən və riqqən Allahummə innə əməli zəifun fəzaifhu li Allahummə qini əzabəkə yəvmə təb'əsu ibadəkə vətub ələyyə innəkə əntət-təvvabur-rəhim.

4. İmam Musa ələyhissalam səcdədə oxuyurdu:
Ə'uzu bikə min narin hərruha la yutfa və ə'uzu bikə min narin cədiduha la yubla və əuzu bikə min narin ətşanuha la yurva və ə'uzu bikə min narin məslubuha la yuksa.

5. Aşağıdakı duanı səcdədə oxuyub hacətlərini dilə:
Ya rəufu ya rəhimu ya rəbbi ya səyyidu.

6. İmam Sadiq və İmam Kazim ələyhiməssalam səcdədə oxuyardılar:
Əsəlukər-rahətə indəl-məvti vəl-əfvə indəl-hicab.

7. Oxu:
Səcədə vəchiyəl-ləimu livəchi rəbbiyəl-kərim.

8. Əmirəlmö'minin Əli ələyhissalam buyurur: Allah yanında ən gözəl söz odur ki, bəndə səcdədə üç dəfə desin:
İnni zələmtu nəfsi fəgfirli.

9. Rəsuli Əkrəmin (s) səcdədə oxuduğu dua:
Allahummə məgfirətukə vəsə'u min zunubi və rəhmətukə ərca indi min əməli fəgfirli zunubi ya həyyən la yəmutu.

10 . Qütbi Ravəndi İmam Sadiq ələyhissalamdan nəql etmişdir ki, hər zaman qəmləndin və qəmin son dərəcəyə çatdı, yerə səcdə edib de:
Ya Muzillə kulli cəbbarin ya muizzə kulli zəlilin qəd və həqqikə bələgə məchudi fəsəlli əla Muhəmmədin bə ali Muhəmmədin və fərric ənni.

11. Rəvahyət olunmu.dur ki, bəndə səcdədə, 《Ya Allahu, ya Rəbbahu, ya Seyyida》deyəndə, Allah taala cavab verib deyər:
"Ləbbəyk" ey mənim bəndəm hacətini tələb et.

12. Rəsuli Əkrəm bir kişini, bu duanı səcdədə oxuyarkən gördü. Həzrət buyurdu: Səcdədən qalx, sənin duan qəbul olundu. Həqiqətən Ad qövmünün zamanında yaşayan peyğənbərin duasını oxudun.

Dua belədir
Ya Rəbbi maza ələykə ən turziyə ənni kullə mən kanə ləhu indi təbiə'tun və ən təgfirə li zunubi və ən tudxilənil-cənnətə birəhmətikə fəinnəma əfvukə əniz-zaliminə və ənə minəz-zalimin fəltəsə'ni rəhmətukə ya ərhəmər-rahimin./ixlas.az

baxılma sayı: 907