İblis 5 dəstə əməl sahibinin qarşısında aciz olduğunu etiraf edib?!

İmam Cəfər Sadiqdən (ə) rəvayət edilən bir hədisə görə İblis deyib:
"Yalnız beş cür insana mənim hiyləm təsir etməz, qalan insanlar mənim ovcumun içindədirlər. Həmin beş adam bunlardır: xalis niyyətlə Allaha sığınan və bütün işlərində Allaha təvəkkül edən şəxs; gecə və gündüz çoxlu təsbih (dua və zikr) edən adam; özü istədiyini öz mömin qardaşı üçün də istəyən adam; başına müsibət gələndə sızıldamayan şəxs və Allahın verdiyi ruziyə qane olan, Allaha ağ olmayan adam"(Əl-Xisal, c. 1, s. 285)

baxılma sayı: 223