Ayətullah Cavadi Amuli ağa namaz haqqında

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Meracdan gələn namaz səni meraca aparmalıdır.Allah taala qurani-kərimdə peyğəmbərin(s) bizlərə nümunə olduğunu buyurur. Əgər quranda peyğəmbərin(s) meracından söhbət açılıbsa və bu barədə peyğəmbər(s) bizə bəzi mətləbləri nəql edibsə, deməli peyğəmbərdə(s) bizi bu meraca dəvət edir və biz onu bu yoldada izləyib özümüzə nümunə götürə bilərik. Namaz meraca getmək üçün “Buraq” dır. 
Mərifət əhlindən olanlar deyirlər ki, bəzi namaz qılanlar ki, namaz vaxtı hüzuri-qəlblə namaz qılmırlar və fikirləri başqa yerdədir namazın salamlarını verəndə utanmırlar? Bizki salamları verərkən utanırıq. Yəni namazdakı təkbirətul-ehramın vasitəsilə hər şey sənə haram lakin salamlarla halal olur. Namazı peyğəmbər(s) meracdan gətirib və bu namazda bizi ora aparmalıdır.

 

baxılma sayı: 883