Min savabı olan zikr

 

İmam Baqirdən (ə) nəql olunan bir hədisdə buyurulur:

"Allah-Təala bu zikri söyləyənə minlərlə savab əta edər:

“Əşhədu əlla ilahə illəllah vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluh”"

Tərcüməsi: Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa Allah yoxdur, O, vahiddir və şəriki yoxdur. Və şəhadət verirəm ki, Məhəmməd Onun qulu və elçisidir.

(Kafi, c. 4, s. 286.)

baxılma sayı: 768