Qüsl barəsində məlumat və onun hökmləri

Vacib qüsl 7 qismdir:
1-Cənabət qüslü,

2-Meyyit qüslü,  

3-Məsi meyyit qüslü,

4-Nəzr, əhd və and qüsulları. Bu 4 dəstə qüsullar həm qadına həm də kişiyə aid edilir. 

Qadınlara məxsus vacib qüsullar: 
5-Nifas, (övladın dünyaya gəlişi zamanı vacib olan qüsl) 
6-İstihazə qüslü, 7-Heyz qüslü (aybaşı qüsl).

Vacib qüsulların izahatı və hökmləri:

baxılma sayı: 1000