Namazda müstəhəb əməllər

Rükudan qalxdıqdan sonra düz dayanıb bədən sakit olan vaxt deyilən zikr *

Səmiəllahu limən həmidəh

*İki səcdə arasında oxunan zikr*

Əstəğfirullahə rabbi və ətubu iləyh

*Səcdələri bitirdikdən sonra qalxan halda oxunan zikr*

Bihəulilləhi və quvvətihi əqumu və əq-ud

* FATİHƏ - surəsindən sonra oxunan zikr *

Əlhəmdu lilləhi rabbil aləmin

* Müstəhəbdir ki,birinci rükətdə Həmdi oxumamışdan əvvəl *

« Əuzu billəhi minəşşəytanirracim» desin.

* İXLAS - surəsindən sonra oxunan zikr *

Kəzəlikəllahu rabbi

baxılma sayı: 1074