Namaz qılanların ən üstünü!

Hz. Peyğəmbərin (s) səhabələrindən biri ona belə rəvayət etdi: Ey Allahın Rəsulu! İki Bəni İsraildən mömin şəxs biri namaz qılandan sonra insanların tərbiyəsindən çalışar, onlara yaxşı işləri görməyi öyrədər, İkinci şəxs isə namazdan əlavə hər gün günləri oruc tutar, gecələri ilə oyaq qalıb Allahın zikri ilə məşğul olardı!

Hz. Peyğəmbər (s) səhabələrinə buyurdu: Namaz qılıb başqalarının hidayəti yolunda çalışan şəxs gününü oruc və gecələrini ibadətlə keçirən şəxssən Allah-Taalanın dərgahından üstündür. Necə ki mən sizin məqam cəhətindən aşağı olanınızdan üstünəm... 

Mənbə: İrşadul-Qulub, cild: 1, səh: 13; Məcmuətu Vəram, cild: 2, səh: 212

baxılma sayı: 780