Sədəqədə altı xüsusiyyət

Allahın elçisi (s) buyurmuşdur: Sizə sədəqəni tövsiyə edirəm. Onun altı xüsusiyyəti var. Onun üçü dünyada, üçü isə axirətdədir. 

Dünyadakı xüsusiyyətləri bunlardır: 

1. Ömrü uzadar;
2. Ruzini artırar;
3. Şəhərləri abad edər. 

Axirətdəki xüsusiyyətləri bunlardır:

1. Övrəti örtər;
2. Qiyamət günü sədəqəni verənin başı üzərinə kölgə salar;
3. İnsanı cəhənnəm odundan qoruyar.

baxılma sayı: 735