• Bəqi Qəbristanlığı dağıdılmazdan öncə.
  • Hz. Peyğəmbərin (s) doğum günləri mübarək!
  • Mömin qardaş və bacılar! Bayramınız mübarək...
  • Namazın insana faydası...

Namaz qılanların ən üstünü!

Hz. Peyğəmbər (s) buyurur: Bir mömin şəxs ki namaz qıla və sonra insanların Allah bəndliyi yoluna gəlməsi üçün çalışarsa Allah onun ibadətlərini başqalarının ibadətindən üstün qərar verər, qəbul edər.Qəza namazlarını tez qılıb qurtarmaq üçün cəfəri məzhəbinə uyğun namazı ən qısa şəkildə necə qılmaq olar?

Cavab: Namaz əməllərinin bir qismi vacib, bir qismi də müstəhəbdir. Müstəhəb əməlləri etməmək də olar, buna görə insana günah yazılmaz. Hətta vaxt darlığı üzündən və ya başqa üzürlü səbəbdən müstəhəbbatı tərk etmək daha yaxşıdır.İnsandan xəstəlik üzündən tez-tez yel xaric olursa, namazlarını necə qılmalıdır?

Cavab: Bu cür şəxs üzürlü sayılır və o, öz vəziyyətlərinə uyğun olaraq mümkün şəkildə namazlarını qılmalıdır. Bu zaman aşağıdakı şərtlərə əməl etməsi lazımdır. Birincisi, ...İflic olan və qollarını tərpədə bilməyən adam necə dəstəmaz almalıdır?

Cavab: Bu cür şəxsin dəstəmaz almasına başqa bir adam yardım etməlidir. Məsələn, ona qulluq edən adam dəstəmaz almasına kömək edə bilər. Dəstəmazın başqa şəri şərtlərinə diqqət etməklə yanaşı...
Gündəlik vacib namazların nafilələri necə qılınır?

Gündəlik vacib namazların nafilələri vaxt cəhətindən: Sübh, zöhr və əsr namazının...

Ruzi duasi.

İnsanı xəlq edən və onun ehtiyacsız edən hər bir şeyə qadir olan Allahdır. Müsəlman şəxs hər...

Qorxu duası

Müsəlman şəxs əgər qorxarsa onun üçün ən böyük dəstək onun qüdrəti sonsuz olan Allahına sığınmasıdır.

Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.