• 3

İmam Səccad (ə): 5 dəstə ilə dost, sirdaş və səfər yoldaşı olmayın!

Həzrət Zeynəl Abidin (ə) 5 dəstə ilə dost, həmsöhbət və səfər yoldaşı olmaqdan çəkinməyi tövsiyə edir! İmam Səccad (ə) övladlarından birinə buyurur: Oğlum! Diqqət et ki, beş dəstə ilə dostluq, həm söhbət və yol yoldaşı olmaqdan çəkin! İmamın oğlu dedi: Atacan o dəstə insanlar kimlərdir? İmam Səccad (ə) buyurdu: 1-Yalançılarla dostluq etməkdən çəkin. Çünki o yaxını sənin üçün uzaq və uzağı yaxın göstərər. 2-Fasiqlərlə dostluq etməkdən çəkin. Çünki o səni bir tikə çörəyə və ya ondan azına satar.Övliyaların məqamına çatmaq üçün İmam Səccad (ə) hansı tövsiyələri buyurur?!

1. İlahi vacibata əməl etmək. İmam (ə) buyurur: “İlahi vacibatı yerinə yetirsinlər”. Bu, o vacibatlardır ki, Allah Təala biz insanlara vacib etmişdir. 2. Peyğəmbər (s) sünnətinə əməl etmək. İmam (ə) buyurur: “Peyğəmbər (s) sünnətinə əməl etsinlər”. Bu, həmin göstərişlərdir ki, Həzrət Rəsul (s) Allahın izni ilə insanlara elan edərdi və Allah da yerinə yetirməyi insanlardan istəyərdi. “Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun peyğəmbərinə və (Peyğəmbərin məsum canişinləri olan) öz əmr sahiblərinizə tabe olun”. (“Nisa” 59).İmam Səccadın (ə) 23 gözəl və ali xisləti HANsılardır?

Həmran ibn Əyn İmam Baqirdən (ə) İmam Cəfər Sadiq (ə) barədə onun gözəl və ali xislətlərindən iyirmi üçünü nəql etmişdir: 1. Həzrət (ə) gecə-gündüz min rükət namaz qılardı. Onun da Həzrət Əli (ə) kimi beş yüz xurma ağacı var idi ki, hər birinin altında iki rükət namaz qılardı. 2. Namaz halında olarkən rəngi dəyişərdi. 3. Namazda Allah qarşısında zəlil bir qulun əzəmətli bir padşah qarşısında dayandığı kimi dayanardı.İmam Səccad (ə) hədisində deyilir insanın başına hər gün 3 bəla gələr?!

İmam Səccad (ə): «Zavallı insan! Hər gün başına üç müsibət gələr, amma heç birindən də ibrət götürməz. Əgər ibrət götürsəydi dünyanın çətinlikləri və işləri ona asan gələrdi. Birinci müsibət, onun ömründən azalan bir gündür. Onun malından bir şey azalarsa qəmli olar. Halbuki, malın varisi var, ancaq ömürdən itirilənlərin yerini doldurmaq mümkün deyil...
Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.

Vəhşət namazı kimin üçün və necə qılınır?

Meyyitin qəbrə qoyulan birinci gecəsində onun üçün iki rükət vəhşət namazı qılmaq daha...

Gündəlik vacib namazların nafilələri necə qılınır?

Gündəlik vacib namazların nafilələri vaxt cəhətindən: Sübh, zöhr və əsr namazının...

Bu zikri səcdədə deyən, mütləq müsbət nəticə əldə edər

(“Lə iləhə illə ənt. Subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin”). Bu zikri deyəndə Allaha elə...