• ...........
  • ................
  • ..............
  • ............
  • ...............
  • ................

Zikrin ruha və əxlaqa təsiri

Həzrət Peyğəmbər (s) öz səhabələrinə buyurur: "İstəyirsinizmi ki, sizi Allah yanında ən pakizə və ən yaxşı əməldən xəbərdar edim?". Hamı dedi: "Bəli". Həzrət (s) buyurdu: "Allahı çoxlu zikr edin". Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Beş şey tərəzidə ağır olar: "Təsbihati-ərbəə"ni demək...".İlahi ərşi titrədən 5 əməl

Hər bir günah İlahi qəzəbə səbəb olar. Lakin bəzi günahlar başqalarından daha ağırdır. ibarətdirlər: 1. Allahın müqəddəs adlarının çəkilməsi 2. İlahi ərşi narahat edən günahlar – ağır günahlardır. 3. Günahkarı mədh etmək. 4. Yersiz təlaq almaq, 5. Allaha vəzifə təyin etmək.Namazı qəzaya verməyin mənfi təsiri haqqında İmam Sadiqin (ə) nəsihəti

Namazın qəzaya getməsi həyata çox mənfi təsir qoyar. Bir nəfər tacir ticarət etmək üçün səfərə çıxmağı qərara alır. İmam Sadiqin (ə) yanına gəlir və istixarə etməsini xahiş edir. İstixarəsi pis gəlir. Onu görməməzliyə vurub səfərə gedir. Lakin çox sayda mənfəət əldə edir, bu istixarəyə görə təəccüb edir...Diqqətsiz qılınan namaz qara halda səmaya qaldırılar.

Əmirəl-möminin (ə) Muhəmməd ibni Əbu Bəkrə yazdığı məktubda buyurur: "Namazının vaxtına nəzarət et, onu öz zamanında qıl. Onu bekar olduğun üçün nə vaxtından tez qıl və nə də hansısa işinə görə onu vaxtından təxirə salma”.
Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.

Gündəlik vacib namazların nafilələri necə qılınır?

Gündəlik vacib namazların nafilələri vaxt cəhətindən: Sübh, zöhr və əsr namazının...

Ruzi duasi.

İnsanı xəlq edən və onun ehtiyacsız edən hər bir şeyə qadir olan Allahdır. Müsəlman şəxs hər...

Qorxu duası

Müsəlman şəxs əgər qorxarsa onun üçün ən böyük dəstək onun qüdrəti sonsuz olan Allahına sığınmasıdır.