• Bəqi Qəbristanlığı dağıdılmazdan öncə.
  • ...............
  • Həcc ziyarət günləriniz mübarək olsun!
  • Arzusunda olan hər kəsə qismət olsun ...

Quran oxumaq haqqinda 6 hədis

Quran oxumağın fəziləti haqda hədis: 1-Allahın Peyğəmbəri (s.a.v.v): Quranın digər sözlərdən üstünlüyü, Allahın öz yaratdıqlarından üstünlüyü qədərdir. (Biharul-Ənvar, cild 92, səh. 19, hədis 18) 2-İmam Əli (ə.s): Pak olan Allah öz qüdrətini kitabında göstərmişdir. Bununla da görsənmədən Özünü bəndələrinə göstərmişdir. (Nəhcül-Bəlağə, xütbə 147)...Böyük arif Ayətullah Behcətdən 6 nəsihət

Ayətullah Behcətin 6 nəsihəti: 1. Hər kəs bildiyinə əməl edərsə,Allah bilmədiyi elmi ona öyrədər. 2. Nəsihət adətən cüzi məsələlərdə olur, moizə isə geniş. Tanınmayan insanlar bir-birinə nəsihət verməz. 3. Hamınız bilirsiniz ki, risaləni oxumaq, başa düşmək və əməl etmək lazımdır. Halal və haramı onunla müəyyən edəsiniz. Ona görə də deyə bilməzsiniz ki, biz bilmirik nə edək və nə etməyək...Dua möminin silahı, Allaha yaxınlaşma vasitəsi

İnsanın Allah ilə ən sadə və ən təbii əlaqəsi Onu zikr etməsidir. Bunun nəticəsində insanın qəlbi ixtiyari olaraq Allahı xatırlayır, ruhu təsirlənir. Arabir bu xatırlamanın təsiri dildə də özünü göstərir...Imam Sadiqdən (ə) 25 mükəmməl dərslər

Imam Sadiq (ə) buyurur..???? 1. Cənnəti qazanmağın yolunu axtardım, onu səxavətli olmaqda tapdım. 2. Salamatlığın yolunu axtardım, onu guşənişin olmaqda (camaatdan uzaq gəzməkdə) tapdım. 3. Əməl tərəzisində yaxşı əməllərimin ağır olmasının yolunu axtardım, onu “la ilahə illAllah, Muhəmmədun rəsulullah” zikrində tapdım. 4. Cənnətə sürətlə və tez girməyin yolunu axtardım, onu bütün işləri Allaha xatir etməkdə tapdım. 5. Ölümü sevməyin yolunu axtardım, onu mal-dövlətdən Allahın razılığını qazanmağa xatir ehtiyaclı olanlara bəxşiş etməkdə tapdım...
Bu surəni oxuyanın nə özü və nə də ailəsi heç bir pislik görməz

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim vacib namazlarında “Hədid” və “Mücadilə” surəsini...

Əhli-Sünnət kitablarında Peyğəmbərin (s) səcdədə alınını nəyə qoyduğu deyilir?

'Peyğəmbər (s) və səhabələri səcdə zamanı alınlarını torpağa qoyurdular.' Bu hədis böyük...

Gündəlik vacib namazların nafilələri necə qılınır?

Gündəlik vacib namazların nafilələri vaxt cəhətindən: Sübh, zöhr və əsr namazının...

Əhli-sünnə mənbələrində peyğəmbərin (s) namazda səcdə edərkən torpaqdan istifadə etməsi.

Cabir ibn Abdullah el- Ensariden neql edilen hedisde deyilir: " İstinin şiddetinden elimde bir ovuc torpaq...