• 6
  • 3
  • .
  • ...
  • ...

İslamda füruiddin (dinin budaqları) olan 10 vacibatın qısa izahı!

Firudinin ən kiçik şərhi =Namaz – bəndənin Allah Təala hüzurunda beş vaxt pərəstişidir! =Oruc – bəndənin Allahdan ötrü bir (ramazan ayını) maddi nemətlərdən gündüzlər pəhrizi =Xüms – bəndənin Allahın ona verdiyi mal və puldan ildə artıq qalanını və ya ildən artıq qalmağı lazım olanından xumsun xüsusi qanunlarını təyin etdiyi başqa ölçüdə yarısını imamə və yarısını da seyidə vermək =Zəkat – bəndənin 9 şeydən (arpa, buğda, xurma, qızıl, gümüş, oküz, qoyun, dəvə) maldan fəqirə könüllü surətdə zəkatın xüsusi qanun və ölçülərinə əsasən verilməsiHəqiqi namaza doğru ilkin üç addım

İLK ADDIM Həqiqi namaza nail olmaq üçün atılan ilk addım namaz zamanı diqqətli olmaqdır. İnsan bəzən namaz zamanı "həmddən” "surəyə” necə keçdiyini hiss etmir. Hətta belə də olur ki, insan yalnız namazın son cümləsini deyərkən namaz qıldığını xatırlayır. Belə bir hal namazda diqqətsiz olmaqdan xəbər verir. Əlbəttə ki, namaz qılan bütün namazlarda zəif də olsa müəyyən qədər diqqətli olur.Həzrəti Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən cənnət Əhlinin 6 xüsusiyyəti!

Pеyğәmbәr (s) buyurub: "Аllаh cәnnәt yаrаdаndа üç dәfә buyurdu: Хоş möminlәrin hаlınа (оnlаrın yеri cәnnәtdir)! Әrşin mәlәklәri dә bu sözü üç dәfә tәkrаr еtdilәr. Sоnrа хitаb gәldi: Hәr kәsdә аltı хüsusiyyәt оlsа, mömin hеsаb оlunur: 1. Düz dаnışmаq; 2. Əhdә vәfа еtmәk; 3. Əmаnәti qаytаrmаq...Qiyamət günü hansı üç günahın üzrü qəbul olunmaz?! İmam Sadiqin (ə) hədisi

İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan hədisdə deyilir: "Üç şеydә hеç kimdәn üzr qәbul оlunmаz: 1. Әmаnәti qаytаrmаq, istәr sаhibi yахşı, istәr pis insаn оlsun; 2. Әhdә vәfа еtmәk, istәr pis, istәrsә yахşı insаn оlsun; 3. Аtа-аnаyа yахşılıq еtmәk, istәr yахşı, istәr pis insаn оlsunlаr.”
Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.

Bu zikri səcdədə deyən, mütləq müsbət nəticə əldə edər

(“Lə iləhə illə ənt. Subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin”). Bu zikri deyəndə Allaha elə...

Gündəlik vacib namazların nafilələri necə qılınır?

Gündəlik vacib namazların nafilələri vaxt cəhətindən: Sübh, zöhr və əsr namazının...

Cənabət qslü verməzdən öncə vanna və yaxud duş qəbul etmək olarmı?

Cavab: Qüsl iki cürə alınır.. Tərtibi və İrtimasi... Tərtibi qüslda bir tərəfi yuyanda sonrakı...