• ..........
  • Namazın insana faydası...

Gecə namazı və bəndəlik!

Məsumdan soruşdular: Bəndəlik hansı əməllərlədir? Buyurdu: 5 əməllə: 1-Qarın tox olmaması, 2-Quran oxumaqla, 3-Gecə namazı ilə, 4-Səhərlə Allah dərgahında təvazökarlıq etmək və 5-Allah qorxusundan (günahlara) ağlamaq,Riyаnın ziddi iхlаsdır!

Bütün әmәllәrin dәyәri niyyәtdәn аsılıdır. Nаmаz kimi bir sırа хüsusi ibаdәtlәrdә niyyәt sаf оlmаzsа, bu әmәllәr nәinki fаydа vеrmәz, hәttа әzаbа sәbәb оlаr. Əmәlin fаydаlı оlmаsı üçün riyаdаn çәkinmәk lаzımdır. Riyаnın ziddi iхlаsdır. Bәs iхlаs nәdir? Mәgәr Аllаhın еhtiyаcı vаrmı ki, biz bütün işlәri оnun rаzılığı üçün görәk?...Həzrət Zəhranın (ə) buyurduğu bir neçə hədis...

Xanım Fatimə (s.ə): “Atam Peyğəmbər (s) mənə dedi: “Ey atasının dostu, hər bir məstedici haramdır. Və hər məstedici şərabdır””. Xanım Fatimə qadınlar üçün ən gözəl şeyin nə olduğu barəsində buyurub: “(Qadınlar üçün ən yaxşısı) kişiləri görməmələri və kişilərin də onları görməmələridir”. Xanım Fatimə (s.ə): “Öz xalis ibadətini Allaha tərəf göndərən insana Allah da ən yaxşı fayda və mənfəətini göndərər”.“Salehlər səhərlər istiğfar edərlər” nə deməkdir?

Salehlərin ilk nişanəsi budur ki, gecəni az yatarlar. Bu ayə onu demək istəyir ki, saleh insanlar çox az hallarda gecənin hamısını yatarlar. Daha çox oyaq qalar və ibadətlə məşğul olarlar. Bu insanlar dua edər və gecə namazı qılarlar.
Gündəlik vacib namazların nafilələri necə qılınır?

Gündəlik vacib namazların nafilələri vaxt cəhətindən: Sübh, zöhr və əsr namazının...

Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.

Ruzi duasi.

İnsanı xəlq edən və onun ehtiyacsız edən hər bir şeyə qadir olan Allahdır. Müsəlman şəxs hər...

Qorxu duası

Müsəlman şəxs əgər qorxarsa onun üçün ən böyük dəstək onun qüdrəti sonsuz olan Allahına sığınmasıdır.