• 6
  • 3
  • 02
  • 03

Dini məsələlərdə Axtarış etmədən dini yaşamaq məzəmmətmi olunmuşdur?!

Təqlid - fiqhi məsələlərdə cahilin alimdən təqlid etməsi kimi - bir çox yerlərdə bəyənilən olmasına baxmayaraq, bəzi yerlərdə düzgün hesab edilmir və əqli və dini baxımdan məzəmmət olunmuşdur. Məsələn, cahilin cahildən təqlid etməsi, alimin öz tədqiqatlarının nəticəsinin əksinə olsa belə digər alimdən təqlid etməsi və s. Elə buna görə də Qurani-kərim buyurur: "Onlara: "Allahın nazil etdiyinə və Peyğəmbərə tərəf gəlin!" - deyildiyi zaman: "Atalarımızın getdiyi yol bizə yetər", - deyə cavab verirlər. Bəs ataları heç bir şey bilməyib doğru yolda deyildilərsə necə?!"İnsan Şeytanla hansı xüsusiyyətlərinə görə düşmənçilik etməlidir?!

İmanlı şəxs Şeytanın bu gördüyü işlərinə görə onunla düşmənçilik etməlidir: -Yer əhalisindən göylərə Allaha ibadət edən ilk kəs İblis olmuşdur. -İbadəti mələkləri təəccübə gətirən ilk kəs İblis olmuşdur. -Allaha etiraz edən ilk kəs də İblis olmuşdur. -İlk fəryad çəkən də İblis olmuşdur ki, həmin gün Allah ona lənət elədi -İlk dəfə başqalarına oxşarlığı yaradan da İblis olmuşdur. -İld dəfə cadu edən İblis olmuşdur. -İlk dəfə saz düzəldib çalan İblis olmuşdur...Həzrət Əli (ə) ixlaslı əməli hansı xüsusiyyətləri ilə tanıtdırır?!

Həzrət Əlinin (ə) ixlas barəsində xeyli buyuruqları var. Onlardan bir neçəsini xatırlayaq: "Xalis niyyət son hədəfdir.”; "İxlas qurtuluşdur.”; "İman xalis iş görməkdir.”; "İxlas imanın ən üstün mərtəbəsidir.”; "İxlasla olmayan bütün əziyyətlər məhvə məhkumdur.”; "Allahın əzəmətini anlamağın nəticəsi Ondan başqası üçün heç bir iş görməməkdir.”; "Əməlin qəbul olması və ucalması ixlasa bağlıdır.”; "Niyyətlər xalis olarsa, əməllər inkişaf edər”; "Yalnız Allah üçün iş görənlər istəklərinə çatar.” ...Oğurluq edən cavanın imana gələcəyi haqda Hz Peyğəmbərin (s) müjdəsi!

. Camaat namazına gələnlər arasında bir gənc də vardı. Onu şəhərdə hamı tanıyırdı. Tanınmış oğru idi. İndiyədək məsciddə, hələ camaat namazında kimsə görməmişdi onu. O məsciddə ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.v.) də camaatla birlikdə namaz qılmaq üçün bura gələrdi. İndi həmin məsciddə, onunla eyni yerdə bir oğrudamı namaz qılacaqdı? Buna imkan vermək olmazdı. Namaza az qalırdı. Gənci məsciddən çıxarmaq lazım idi. Əshabələr belə düşünürdü...
Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.

Gündəlik vacib namazların nafilələri necə qılınır?

Gündəlik vacib namazların nafilələri vaxt cəhətindən: Sübh, zöhr və əsr namazının...

Bu zikri səcdədə deyən, mütləq müsbət nəticə əldə edər

(“Lə iləhə illə ənt. Subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin”). Bu zikri deyəndə Allaha elə...

Cənabət qslü verməzdən öncə vanna və yaxud duş qəbul etmək olarmı?

Cavab: Qüsl iki cürə alınır.. Tərtibi və İrtimasi... Tərtibi qüslda bir tərəfi yuyanda sonrakı...