• 6
  • 3
  • 4
  • 5

İslam əxlaqında Həsəd ilə qibtənin fərqi nədir?!

Qibtə – elə bir ruhiyyədir ki, insan istəyir ki, başqalarının malik olduqları yaxşı sifətlərə o da malik olsun. Ancaq həmin şəxsin və onun malik olduqlarının məhv olmasını arzu etməz. Bəs həsədin amilləri hansılardır? 1. Batini xəbislik. Bəzi insanların batini o qədər xəbisdir ki, başqalarını nemət içində görməyə taqətləri yoxdur. 2. Xarlıq hiss etmək. Özlərini xar və kiçik hesab edərlər. Başqalarının kamalını görməyə taqətləri olmaz...Namazı əvvəl vaxtda qılana Peyğəmbərimizin (s) 3 zəmanəti

Namaz – dinin sütunudur və ibadətlərin şahıdır. Hər kim namazının vaxtına və şərtlərinə əməl edərək yaşayarsa, həm dünya və həm də axirət səadətinə çatar. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq – ən çox bəyənilən əməllərdəndir. Məsumlarımız (ə) da bizləri davamlı olaraq bu işə dəvət edirlər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəs ki, namazı əvvəl vaxtda qılmağa əhəmiyyət verər, üç şeyi onun üçün zəmanət edərəm: 1. Çətinlik və narahatlıqların aradan qalxması. 2. Ölən zaman rahat olmaq. 3. Cəhənnəmdən nicat tapmaq”.Dua etməzdən əvvəl Allahın hansı 8 adı deyilsə, dua qəbul olunar?!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allahın səkkiz adı vardır ki, ərşin sütununda, günəşin qəlbində, behiştdə və Tuba ağacında yazılmışdır. Hər kim dua etməzdən əvvəl onları deyərsə, duası yerinə yetər. Bu səkkiz ad ibarətdir: یا دائِمُ ,یا حَیُّ, یا وتْرُ, یا فردُ, یا اَحدُ, یا قَویُّ, یاقَدیمُ, یا قاد “Allah” adı Quranda 980 dəfə istifadə olunmuşdur. Allahın bütün camal və cəlal sifətləri bu adda cəm olmuşdur. Bu ad, Allahın müqəddəs zatına işarə edir. Ona görə də nə zaman “Allah” sözü deyilər, Allahın bütün gözəl adları deyilmiş olar.İşlərimizdə “İnşəallah” demək lazımdırmı?

“Və heç bir şey barəsində «mən sabah onu mütləq yerinə yetirəcəyəm» demə (çünki yaradılış səbəbləri, hətta insanın iradə və istəyi, Allahın iradə və istəyindən asılıdır). Yalnız (belə de: «Əgər) Allah istəsə, (filan işi edəcəyəm»). Və («inşəallah» deməyi) unudanda, öz Rəbbini yada sal və de: «Ümid var ki, Rəbbim məni bundan daha yaxın (bir yol)a – təkamülə və haqqa doğru yönəltsin. Bu ayələrdən bəlli olur ki, hər bir işdə “İnşəallah” demək bəyənilən əməldir. Bəzən insan qafil halda gələcəyi barəsində bəzi şeylər deyər. Misal üçün deyər ki, mən filan zaman filan işi görəcəyəm.
Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.

Bu zikri səcdədə deyən, mütləq müsbət nəticə əldə edər

(“Lə iləhə illə ənt. Subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin”). Bu zikri deyəndə Allaha elə...

Gündəlik vacib namazların nafilələri necə qılınır?

Gündəlik vacib namazların nafilələri vaxt cəhətindən: Sübh, zöhr və əsr namazının...

Cənabət qslü verməzdən öncə vanna və yaxud duş qəbul etmək olarmı?

Cavab: Qüsl iki cürə alınır.. Tərtibi və İrtimasi... Tərtibi qüslda bir tərəfi yuyanda sonrakı...