• Ya Zehra(e.s)
  • ............
  • ...............
  • ...............

Həzrət Fatimənin (ə) kənizinin duasının nəhəng nəticəsi

Ümmü Əymən: “Ey, mənim Allahım! Məni susuz qoyacaqsan, halbuki mən Peyğəmbərinin (s) qızının (Fatimənin (s.ə)) kənizi olmuşam”. Bu duadan sonra səmadan behişt suyu ilə dolu qab nazil olur və həmin sudan içir. Yeddi il nə susuz olur və nə də ac…Behiştdə olan insan hansı yaşda olacaqdır? Cəhənnəm əhlinin geyimi və yeməyi necə olacaqdır?

...Quran cəhənnəm əhlinin libası barəsində buyurur: “Həmin gün günahkarları (məzhəb, məslək, günah, rəhbər və davamçılarının yaxınlığı baxımından) zəncirlərdə bir-birlərinə bağlanmış görəcəksən.Onların köynək və libasları qətrandan (pis iyli və alışan tünd yağdan)dır və üzlərini od bürüyəcəkdir”. (“İbrahim” 49-50). ...Çətinliyə düşdükdə Peyğəmbərin (s) buyurduğu bu “istiğfar” namazını tərk etməyin!

İstiğfar tövbə etmək, bağışlanma diləmək, Allaha doğru dönmək mənasındadır. Həm Quranda, həm də hədislərdə çoxlu istiğfar etmək, Allahdan bağışlanma diləmək tövsiyə olunur. Allah Rəsulundan (s) nəql edilir ki, dara düşdüyünüz zaman, məişət və dolanışıq çətinliyi ilə üzləşdiyiniz zaman Allaha pənah aparın və “istiğfar” namazı qılın. Bu namaz iki rəkətdir: ...Qəbul olunmayan namazlar!

Dediyimiz kimi, hansısa bir düzgün əməlin qəbul olmaması mümkündür. Müştərisiz mal kimi! Hədislərdə bə’zi şəxslərin namazlarının dəyərsiz olduğu və qəbul edilmədiyi bildirilir.Bir neçə nümunəyə işarə edək: 1. Etinasızlar. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Cəmiyyətin yoxsullarına e’tina göstərməyənlərin namazı qəbul deyil. 2. Haramxorlar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Haramxorların namazı çınqıl üzərində tikilmiş bina kimidir.”...
Bu zikri səcdədə deyən, mütləq müsbət nəticə əldə edər

(“Lə iləhə illə ənt. Subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin”). Bu zikri deyəndə Allaha elə...

Sınmış möhürlə namaz qılmaq olarmı?

Cavab: Sınmış möhürlə də namaz qılmaq olar. Diqqət yetirmək lazımdır ki, möhürün ölçüsü...

Cənabət qslü verməzdən öncə vanna və yaxud duş qəbul etmək olarmı?

Cavab: Qüsl iki cürə alınır.. Tərtibi və İrtimasi... Tərtibi qüslda bir tərəfi yuyanda sonrakı...

Nə üçün şiələr azan deyilən kimi ara vermədən namaza başlayır, sünnilər isə ...

Azan deyilən kimi namaz qılmaq olar, çünki azan şəri vaxtda deyilir. Sübh və günorta azanlarından...