• 6
  • 3
  • .
  • ...
  • ...

İnsanın İlahi münacatı və daxili cavabları...

1-İnsan: Allahım, Səni necə görüm? Allah: Gözlər məni görməz, Mən gözləri görərəm. 2-İnsan: Allahım, həyat nədir? Allah: Həyat sənin Mənə olan bağlılığın, Məni özündə yaşatmağındır. 3-İnsan: Allahım, nur nədir? Allah: Nur Mənəm...İslam şəriətinə əsasən namazın savabını artıran 30 əməl ...

Namazın müstəhəb əməlləri 1. Birinci rəkətdə Həmddən qabaq “Əuzu billahi minəş- şəytanir- racim” demək; 2. Zöhr və əsr namazlarının birnci və ikinci rəkətlərində “Bismillahir-rəhmanir-rahim”i ucadan demək; 3. Həmd və Surəni aram-aram və tələsmədən oxumaq; 4. Hər ayənin sonunda vəqf etmək, yəni sonrakı ayəyə bitişdirməmək; 5. Həmd və Surəni oxuyarkən ayələrin mənalarına diqqət etmək;...Hansı məsələlər həqiqi narahatçılıq yaratmalıdır... Nələr üçün narahat olmağa dəyməz?!

Niyə bikefsən?? Hz. Adəm (a.s) kimi cənnətdənmi uzaqlaşdın? Niyə bikefsən???Hz. İbrahim (a.s) kimi oda atıldın?... Nə düşünürsən, dünyalıq işlərmi? Kədərlənəcəksənsə, namazını qəzaya saxladığın üçün, birinin qəlbini qırdığın üçün kədərlən.. Kədərlənəcəksənsə, bu gün Allah üçün bir şey etmədiyin üçün, Allahi Rəsulun (s) İmamları (ə) razı edə bilmədiyin üçün kədərlən.. Fələstində, Suriyada və Dünyanın dörd bir yanında zülm görən, işgəncə edilən, öldürülən din qardaşların üçün kədərlən..HZ PEYĞƏMBƏR (S) BUYURUR: ÖLÜMƏ HAZIRLANMAQ ISTƏYƏN BU MƏSƏLƏLƏRƏ HAZIR OLMALIDIR?!

"Bir kimsə, Peyğəmbər (s) yanına gələrək: -İcazə ver,ya Rəsulullah, ölümümü xahiş edim. Peyğəmbər (s)-Ölüm elə bir şeydir ki onun üçün hazırlıqlı olmaq lazımdır! Yol uzun, azuqə istər.Ölümü təmənna edənin on hədiyyə hazırlaması lazımdır. O kimsə soruşdu: Hədiyyələr kimə ya Rəsulullah? Peyğəmbər (s) buyurdu: 1 - Əzrailin hədiyyəsi. 2 - Qəbirin hədiyyəsi 3 - Münkər və Nəkir'in hədiyyəsi. 4 - Mizanın hədiyyəsi. 5 - Sirat körpüsünün hədiyyəsi 6 - Malikin hədiyyəsi. 7 - Rıdvan'ın hədiyəsi. 8 - Ruhun hədiyyəsi. 9 - Peyğəmbərinin hədiyyəsi. 10 - Rəbbinin hədiyyəsi. - Bu hədiyyələr nələrdir, ya Rəsulullah?
Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.

Bu zikri səcdədə deyən, mütləq müsbət nəticə əldə edər

(“Lə iləhə illə ənt. Subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin”). Bu zikri deyəndə Allaha elə...

Gündəlik vacib namazların nafilələri necə qılınır?

Gündəlik vacib namazların nafilələri vaxt cəhətindən: Sübh, zöhr və əsr namazının...

Cənabət qslü verməzdən öncə vanna və yaxud duş qəbul etmək olarmı?

Cavab: Qüsl iki cürə alınır.. Tərtibi və İrtimasi... Tərtibi qüslda bir tərəfi yuyanda sonrakı...