• Bəqi Qəbristanlığı dağıdılmazdan öncə.
  • Əza ayı...
  • .......
  • ...............
  • Həcc ziyarət günləriniz mübarək olsun!
  • Arzusunda olan hər kəsə qismət olsun ...

Gözü görməyən şəxsin Allahla ibarətamiz münacatı!

Yol kənarında biri belə dua edir: “Ey mərhəməti sonsuz olan Allahım! Sən mənə padşahlara, sultanlara vermədiyin neməti vermisən. Sənə nə qədər şükür etsəm, yenə azdır”. Yoldan keçən birisi onun söylədiklərindən təəccüblənir: - Qardaşım, gözün görmür, ayaqların səni götürmür, əllərin tutmur. Birisi səni yedirməsə, acından ölərsən. Hansı gününə şükür edirsən? O hansı nemətdir ki, Allah-Təala padşahlara, sultanlara verməyib, sənə verib?...Təəccüblüdür o kəs ki, dünyaya bel bağlayır...

Təəccüblüdür o kəs ki, dünyaya bel bağlayır, halbuki, ölüm arxasıncadır. Təəccüb edirəm o kəsə ki, ağzı gülməkdən cırılır, lakin bilmir Allah ondan razıdır ya yox. Təəccüb! O kəsə ki, əbədi yaşayacağını zənn edir və başdan ayağa hiylə olan bu dünya üçün çalışır. Möminin işi qəribədir, and olsun Allaha! Allah onun üçün xeyirdən başqa bir şey müqəddər etmir. Qiyamət yaxınlaşır lakin insanlar dünyaya hərislikdən başqa bir şey əldə etməyiblər,...Alim fəqirin izzətini belə qorudu!

Nəcəfli tələbə nəql edir: Mirzə Əli Qazi mağazada əyilib kahıları ayırır. Ancaq o, yumşaq yarpaqlı kahıların deyil, sərt yarpaqlı kahıları götürürdü. Sonra götürdükləri kahıları mağaza sahibinə verdi, çəkisi məlum olduqdan sonra onun pulunu ödədi və kahıları əbasının altında gizlədərək tərəf yollandı. Mən onun ardınca getdim və ondan soruşdum: - Ağacan! Nə üçün başqalarının əksinə olaraq xoşlanmayan kahıları götürdünüz? Ağa buyurdu: Mən bəzi vaxtlar ona kömək edirəm, ancaq onun izzət və abrını qorumaq üçün ona əvəzsiz bir şey vermək istəmirəm.Qeybəti tərk etmək, 10 min rükət namazdan daha yaxşıdır!

Ayətullah Haqşenas da qeybət mövzusuna qarşı çox həssas idi. Belə ki, ömrünün son günlərində düzgün eşitmə qabiliyyəti yox idi. Ancaq o məclisdəki iki nəfər pıçıltı ilə qeybət edərdi, onu eşidərdi. Deyərdi: “Bu, nə söhbətdir edirsiniz?”. Qeybət elə bir günahdır ki, cəzası Məsum İmamları (ə) təhqir etməklə bir tutulur. Həmçinin insanın arxasınca danışan həmin şəxs başqalarının yanında alçalar ki, bu da çox çirkin işdir.
Bu surəni oxuyanın nə özü və nə də ailəsi heç bir pislik görməz

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim vacib namazlarında “Hədid” və “Mücadilə” surəsini...

Gündəlik vacib namazların nafilələri necə qılınır?

Gündəlik vacib namazların nafilələri vaxt cəhətindən: Sübh, zöhr və əsr namazının...

Əhli-Sünnət kitablarında Peyğəmbərin (s) səcdədə alınını nəyə qoyduğu deyilir?

'Peyğəmbər (s) və səhabələri səcdə zamanı alınlarını torpağa qoyurdular.' Bu hədis böyük...

Əhli-sünnə mənbələrində peyğəmbərin (s) namazda səcdə edərkən torpaqdan istifadə etməsi.

Cabir ibn Abdullah el- Ensariden neql edilen hedisde deyilir: " İstinin şiddetinden elimde bir ovuc torpaq...